finding real solutions

EuregGroup je skupina spoločností z rôznych oblastí: personálny servis, ofsetová tlačiareň, marketing, vzdelávanie, stavebníctvo, cestovanie. Členovia EuregGroup sa spojili s cieľom dosiahnuť jedinečnú kombináciu riešení pre klientov. Cieľom EuregGroup je dlhodobé a opakované poskytovanie služieb svojim klientom, prosperitu ktorého vidíme v schopnosti odporučiť mu najvhodnejšie riešenia, pričom základom činnosti EuregGroup je nápad – kreatívna myšlienka, tvorivosť a orientácia na zákazníka.

Robíme všetko preto, aby sa klientovi pri každej interakcii s EuregGroup, alebo niektorou z firiem zo skupiny dostával profesionálny prístup. Vytvárame inovatívne prostredie, v ktorom sa pri spolupráci s partnermi uplatňuje stratégia win-win, pričom partneri spoločnosti si zachovávajú svoju nezávislosť, no zároveň ostávajú neoddeliteľnou súčasťou väčšieho celku. Vďaka využitiu tejto synergie sme schopní doručiť ozajstné riešenia.

Members of EUREG Group

EUREG Investments logo
CK real

Kontakt

OC JasPark
2. poschodie
sídl. JAS 5
924 01 Galanta
Email: eureg@eureggroup.sk
Web: www.eureggroup.sk – www.eureg.sk